Kalusto

Meillä on laaja valikoima laadukkaita Kidden sammuttimia! Jauhesammuttimia, nestesammuttimia, rasvapalosammuttimia, co5 sammuttimia, sekä automaattisammuttimia. 

Käsisammuttimen käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niiden perusteella sammuttimeen tehtävien merkintöjen on oltava voimassaolevan eurooppalaisen EN 3 -standardisarjan tai muun vastaavan vaatimustasoisen standardin tai teknisen erittelyn mukaisia. Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia sammuttimia. 

Käsisammuttimien pitää täyttää mm. seuraavat vaatimukset:

• sammutetta on oltava vähintään 1 kg

• sammutin on voitava täyttää uudelleen

• sammuttimessa on venttiili, joka mahdollistaa sammutevirran katkaisemisen.

Tukes valvoo Suomessa markkinoilla olevien käsisammuttimien vaatimustenmukaisuutta. Tukes hankkii markkinoilta tuotteita, testauttaa ne ja ryhtyy toimenpiteisiin, jos sammuttimet eivät täytä vaatimuksia. Vaatimusten vastaiset tuotteet voidaan tarvittaessa poistaa markkinoilta.

Käsisammuttimet ovat painelaitteita.