Palo ja pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Vastuu pelastussuunnittelusta on asuinkiinteistön hallituksella. Mikäli teidän taloyhtiön pelastussuunnitelma on tekemättä tai tarvitsee päivitystä ole yhteydessä meihin.

Mikä ihmeen pelastusuunnitelma?

Pelastussuunnitelmassa:

  • esitetään rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit
  • annetaan toimintaohjeet tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi
  • annetaan toimintaohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi.

Palveluun sisältyy:

  • Kiinteistön kerroskohtaiset piirustukset, josta ilmenee alkusammutuskalusto, poistumistiet, ensiaputarvikkeet, sähköpääkeskus ja veden pääsulku (merkataan kaikki oikeille  paikoilleen kohdekierroksella)
  • Kiinteistöä koskevan turvallisuusorganisaation nimeäminen
  • Kaikista yrityksistä yhteyshenkilö yhteystietoineen, sekä henkilömäärät ja aukioloajat
  • Paloilmoittimen ja väestönsuojan hoitajan nimeäminen
  • Kaikki myös sähköisessä muodossa