Palokatkot

Palokatkot asennetaan osastoivien rakenteiden läpivienteihin. Palokatkojen tarkoituksena on estää tulen, lämmön ja savukaasujen leviäminen rakennuksessa ja siten vähentää henkilö- ja omaisuusvahinkoja sekä helpottaa palotilanteessa sammutus- ja pelastustyötä.

Vanhemmissa rakennuksissa palo-osastoiden rajoja on usein muutostöiden yhteydessä muutettu tai rikottu, tai ne ovat jääneet tiivistämättä kokonaan, jolloin paloturvallisuuden taso on heikentynyt huomattavasti. Esimerkiksi teknisissä tiloissa (sähkökeskukset, lämpökeskukset ja IV-konehuoneet) on paljon erilaisia läpivientejä, jotka tulisi tiivistää oikein, ja oikeita palokatkotuotteita käyttäen. Yksittäisten palokatkojen paloluokka tulisi olla sama kuin osastoivan rakenteen, oli se sitten EI15, EI30, EI60 tai vaikkapa EI120.

Oikein tehdyillä palokatkoilla minimoidaan tulipalon aiheuttamia vahinkoja. Jos palokatkot eivät ole kunnossa, tuli, palo- ja savukaasut pääsevät nopeasti leviämään palo-osastolta toiseen erilaisten läpivientien kautta.

  • Toteutamme läpivientien tiivistyksiä uudis- ja saneerauskohteissa. Palvelemme asiakkaitamme niin teollisuus-, liike- ja asuinkiinteistöissä kuin kaivoksillakin.
  • Asentajamme ovat kokeneita palokatkoasentajan pätevyyden omaavia ammattilaisia, jotka tekevät työnsä aina tarkasti, tehokkaasti ja ennen kaikkea kustannustehokkaasti.
  • Kaikkien tehtyjen läpivientien läheisyyteen asennetaan merkkauslipuke, josta ilmenee miten ja mitä tuotteita läpivientiin on käytetty, sekä milloin ja kuka ne on asentanut. Lopuksi tilaajalle toimitetaan pöytäkirja tehdyistä palokatkoista.
  • Käytämme ainoastaan laadukkaita tyyppihyväksyttyjä palokatkotuotteita (Hilti ja Joints).
  • Teemme myös läpivientien kartoituksia ja tarkastuksia.