Väestönsuojien tarkastukset ja tiiveyskokeet

Uusittu pelastuslaki EI enää edellytä pelastuslaitoksia tekemään väestönsuojien tarkastuksia ja tiiveyskokeita. Vastuu kunnossapidosta kiinteistön omistajalla.
Väestönsuojan omistajan on itse huolehdittava suojan sekä sen laitteiden käyttökunnosta vuoden välein tehtävillä tarkastuksilla sekä 10 vuoden välein tiiveystarkastuksella.

Oulun väestönsuojatarkastus suorittaa lakisääteiset tarkastukset ja tiiveyskokeet pelastuslain 379/2011 asettamien vaatimusten mukaisesti. Suoritamme myös suojan huollot sekä lakisääteisten varusteiden täydentämiset. Tarkastajat ovat suorittaneet Pelastusopiston järjestämän Väestönsuojatarkastajan kurssin.

Tarkastuksien raportointi

 • Isännöitsijä
 • Kiinteistön omistaja
 • Pelastusviranomainen
 • Väestönsuoja

  Suojan ammattitaitoisella vuositarkastuksella suoja pysyy käyttökunnossa poikkeusolojen sekä normaaliajan käyttöä varten. Ei yllättäviä lisäkustannuksia rikkoutumisista esim.

 • Padotusventtiili
 • Ilmanvaihtokone
 • Vesijohdot/sulut
 • Sähköliitännät
 • Varusteet
 • Kosteusongelmat (hiekkasuodatin, hätäpoistumiskäytävä)
 • Sisäilmaongelmat

 

Tarkastuksista toimitetaan aina raportti, joka täyttää lain vaatimat määräykset!

 


 

Tiiveystarkastus

10 vuoden välein tehtävä lakisääteinen tiiveystarkastus suoritetaan suojan omalla ilmanvaihtokoneella. Ennen tiiveystarkastusta suositellaan tehtäväksi suojan täydellinen tarkastus
Suojassa tulee olla mahdollisuus pitää 50  Pascalin ylipainetta ulkoilmaan verrattuna. 200Pa-50Pa määritetään suojan tiiveys.

 • Mahdolliset vuotokohdat: Läpiviennit, tiivisteet, padotusventtiili, ovet, luukut, rakenteet huolletaan tarvittaessa tarkastuksen yhteydessä tiiveyskoetta varten
 • Suojan ja laitteiden täysivaltainen tarkastus (tarkastuspöytäkirja)
 • Pienet huoltotoimet (padotusventtiilin rasvaus, suojapuhaltimen öljynlisäys tarvittaessa, oven tai luukun säätö yms.) (huoltoraportti)
 • Laminoitu pohjapiirustus ja tarkastusleima suojan oveen.
 • Vss-kirja suojaan: Sisältää kaiken suojassa tarvittavan ja vaadittavan materiaalin (käyttö-, huolto-, toimintaohjeet, normaaliajan ja käyttöönsaatto-ohjeet, tarkastus-, ja huoltopöytäkirjat yms.)
 • Raportointi: Isänn./kiint. omistaja, pelastuslaitos ja suojaan omat raportit.